Od sierpnia do początku stycznia 2016 przebywam na Stony Brook University, NY, w English Department, by kontynuować badania na temat literatury elektronicznej. Tym razem przyglądam się relacjom między człowiekiem (artystą, odbiorcą), a obiektami nieludzkimi (maszyną, komputerem, urządzeniami technologicznymi). Badanie literatury elektronicznej jako “literatury ludzkiej i nieludzkiej” ma na celu zwrócenie uwagi na “nie-reprezentatywne” cyfrowe obiekty i urządzenia, które jak człowiek odgrywają kluczową rolę w jej tworzeniu i odbiorze. Jakie zaszły zmiany w humanistyce (a szczególnie w filozofii technologii), które doprowadziły do zainteresowania bytami nie-ludzkimi? Jak rozumieć sprawczość (agency) w odniesieniu do literatury elektronicznej? Jak możemy śledzić relacje między mediacyjnością, a intermediacyjnością w badaniach e-lit? W swojej pracy odwołuję się do teorii STS (science, technology and society), filozofii technologii, posthumanizmu, badań nad rzeczami (thing studies), postfenomenologii i nowej fenomenologii, krytycznych teorii nowych mediów, archeologii mediów i literatury elektronicznej. Artykuł pt. “Electronic Literature and the Nonhuman Turn” już niedługo (mam nadzieję) zostanie opublikowany!