publications

Books

A. Liu, U. Pawlicka-Deger, and J. Smithies (eds.), Critical Infrastructure Studies & Digital Humanities. Debates in the Digital Humanities Series, University of Minnesota Press (in progress – please see the CFP here).

U. Pawlicka-Deger and Ch. Thomson (eds.), Digital Humanities and Laboratories: Perspectives on Knowledge, Infrastructure and Culture (under contract with Routledge).

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego [Electronic Literature: Towards Processual Approach], Katedra, Gdańsk 2017.

U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka [(Polish) Cyberpoetry. Contexts and Characterization], Korporacja Ha!art, Krakow 2012.

Peer-reviewed articles in journals

U. Pawlicka-Deger, Feasibility documents as critical structuring objects: An approach to the study of documents in digital research production, “Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies”, July 18, 2022, https://doi.org/10.1177/13548565221111073. The article will be part of the “Convergence”special issue “Critical Technical Practice(s) in Digital Research

U. Pawlicka-Deger, Infrastructuring digital humanities: On relational infrastructure and global reconfiguration of the field, “Digital Scholarship in the Humanities”, Oxford University Press 37.2 (2022), p. 534–550. https://doi.org/10.1093/llc/fqab086

U. Pawlicka-Deger, Place Matters: Thinking about Spaces for the Humanities Practices, “Arts and Humanities in Higher Education” 20.3 (2021), https://doi.org/10.1177/1474022220961750

U. Pawlicka-Deger, A Laboratory as the Infrastructure of Engagement: Epistemological Reflections. “Open Library of Humanities” 6.2 (2020), p.24. DOI: http://doi.org/10.16995/olh.569

U. Pawlicka-Deger, The Laboratory Turn: Exploring Discourses, Landscapes, and Models of Humanities Labs, “Digital Humanities Quarterly” 14.3 (2020), http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000466/000466.html

M. Oiva and U. Pawlicka-Deger, Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities – Introduction to the DHQ Special Issue, “Digital Humanities Quarterly” 14.3 (2020), http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000485/000485.html

U. Pawlicka, Data, Collaboration, Laboratory: Bringing Concepts from Science into Humanities Practice, “English Studies” 98.5 (2017): 526-541. Doi: 10.1080/0013838X.2017.1332022.

U. Pawlicka, Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium? [The Humanities: Office, Center or Laboratory?], “Teksty Drugie/ Second Texts” 1 (2017): 314–333.

U. Pawlicka, Digital Literature. Current State of Research in Poland, “Teksty Drugie/ Second Texts” 2 (2016): 242-261.

U. Pawlicka, An Essay on Electronic Literature as Platform, “Arts & Cultural Studies Review” 3 (2017): 430–444. DOI 10.4467/20843860PK.17.029.7799

U. Pawlicka, Electronic Literature Collection 3. Trzecia fala: czas post-Flashu, botów i generatorów [Electronic Literature Collection 3. The Third Wave: Post-Flash Area, Bot, and Generative Works], “Arts & Cultural Studies Review” 3 (2016): 368–374. DOI 10.4467/20843860PK.16.028.6030

U. Pawlicka, Visualizing Electronic Literature Collections, “CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 18.1 (2016): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2902.

U. Pawlicka, Społeczność literatury elektronicznej [Electronic Literature Community], “Fragile” 1 (2016): 47-53.

U. Pawlicka, To nie jest muzeum, to jest laboratorium [It is not a Museum, It is a Laboratory], “Czas Kultury/ Time of Culture” 2 (2015): 60-65.

U. Pawlicka, Towards a History of Electronic Literature, “CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 16.5 (2014): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2619.

E. Szczęsna, U. Pawlicka, M. Pisarski, Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka [Translating Hypertext. Theory and Practice], “Rocznik Komparatystyczny/ The Comparative Yearbook” 5 (2014): 373-395.

U. Pawlicka, Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce [Electronic Literature. Current State of Research in Poland], “Teksty Drugie/ Second Texts” 3 (2014): 141-161.

U. Pawlicka, Is There a Literature in This Class?, “Popular Culture” 4/38 (2014): 42-56.

U. Pawlicka, Pomiędzy papierem, płótnem i nowymi mediami. Z Judy Malloy – pionierką sztuki internetowej oraz literatury hipertekstowej – rozmawiała Urszula Pawlicka [Between Paper, Canvas, and New Media. An Interview with Judy Malloy, Pioneer of Net Art and Hypertext], “Fragile” 2 (2014): 8-24.

U. Pawlicka, Ślady tekstu w cyberkulturze. Wstęp do cybersemiotyki [Traces of Text in Cyberculture. Introduction to Cybersemiotic], “Przegląd Humanistyczny” 4 (2013): 63-72.

U. Pawlicka, Ruch jako podstawa materializacji cyfrowej poezji konkretnej [A Movement as a Fundamental Feature to Materialize Digital Concrete Poetry], “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2 (2012): 287-304.

Peer-reviewed articles in books

U. Pawlicka-Deger, “Laboratory: A New Space in Digital Humanities”, In People, Practice, Power. Digital Humanities outside the Center. Debates in the Digital Humanities Series, eds. A. McGrail, et al., Univ of Minnesota Press, Minneapolis 2021.

U. Pawlicka-Deger, “Digital Humanities and a New Research Culture: Between Promoting and Practicing Open Research Data”. In R. Mann and S. Hawkins (eds) Access, Control, and Dissemination in Digital Humanities. Routledge, London 2021.

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa w kontekście kultury uczestnictwa [Digital Literature in the Context of Participatory Culture], in: Teksty kultury uczestnictwa [Texts of Participatory Culture], ed. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, IBL PAN, Warszawa (2016): 43-68. DOI: 10.18318/978-83-65573-14-8.3.

U. Pawlicka, Relacyjność strukturalno-semantyczna w hiperfikcji (na podstawie Matrioszki Marty Dzido) [Structural and Semantic Relationships in a Hyperfiction, Based on Matrioszka by Marta Dzido], in: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej [Digital Text. Issues of semiotics, semantics, and Digital Communication], ed. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow (2015): 169-194.

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka [Digital literature, literariness, and literary communication], in: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej [Digital Text. Issues of semiotics, semantics, and digital communication], ed. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow (2015): 261-280.

U. Pawlicka, Nauczanie literatury cyfrowej [Teaching Digital Literature], in: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra [Polish Studies Today and the Education for Tomorrow], ed. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, vol. 2, Universitas, Krakow (2014): 60-70.

U. Pawlicka, Polska poezja i nowe media po roku 2000 [Polish Poetry and New Media after 2000], in: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje [Polish Poetry after 2000. Diagnosis, Questions, and Interpretations], ed. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, „Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”, Toruń (2014): 194-211.

U. Pawlicka, Memy jako forma narracji kulturowej [Memes as a Narrative Culture Form], in: Tropy literatury i kultury popularnej [Tropes in Literature and Popular Culture], ed. S. Buryła, D. Ossowska, L. Gąsowska, IBL PAN, Warszawa (2014): 301-320.

U. Pawlicka, Ciało i tożsamość a hipertekst – o wzajemnych relacjach interpretowalności [The Body and Identity and Hypertext – on The Relationship Interpretability], in: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe [The New Phenomenon In Language, Text and Communication IV. Metaphors and Conceptual Amalgams], ed. M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa, IFP UWM, Olsztyn (2012): 218-232.

U. Pawlicka, Judy Malloy: między życiem a hipertekstem [Judy Malloy: Between Life and Hypertext], in: Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media [Literary Hypertext. Literature and New Media], ed. Piotr Marecki and Mariusz Pisarski, Korporacja Ha!art, Krakow (2011): 59-77.

Other articles

U. Pawlicka-Deger, Digital humanities needs equality between humanists and technicians, Times Higher Education, July 9, 2022, https://www.timeshighereducation.com/blog/digital-humanities-needs-equality-between-humanists-and-technicians

U. Pawlicka-Deger, On the Method of the “STS of Documents” in Digital Humanities, DH Infra, October 04, 2021, dhinfra.org/268

U. Pawlicka-Deger, The multiformity of infrastructure, DH Infra, March 29, 2021, dhinfra.org/197

U. Pawlicka-Deger, Laboratory ethnography during a pandemic: On temporality, instability and co-production, DH Infra, February 8, 2021, dhinfra.org/163

U. Pawlicka-Deger, What is happening behind the text?, King’s Digital Lab blog, November 18, 2020, https://www.kdl.kcl.ac.uk/blog/behind-text/.

Guest-edited special issue of journals

Editing a special issue of “Digital Humanities Quarterly” on the topic of Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities together with Dr Mila Oiva from the University of Turku (2020, 14.3), http://digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/index.html.

Digital Literary Artwork

Digital literary art project “Oczy tygrysa” (Eyes of the Tiger): http://ha.art.pl/czyzewski/. It is a digital adaptation of the avant-guard poetry (formism) of Tytus Czyżewski, one of the main representatives of Polish futurism at the early 20th century and founder of formism whose work anticipates digital and interactive narratives. This project was included in the Electronic Literature Collection, vol. 3. Cambridge, MA: Electronic Literature Organization (2016): http://collection.eliterature.org/3/work.html?work=oczy-tygrysa.

Dataset

U. Pawlicka-Deger (2021) King’s Digital Lab Technology Network. King’s College London. Dataset, December 23. https://doi.org/10.18742/17372021.v1

U. Pawlicka-Deger (2019). (Digital) Humanities and Media Labs Around the World [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2631219

Poster presentations

Richard Darst, Enrico Glerean, Dan Häggman, Clemens Icheln, Mika Jalava, Mikhail Kuklin, … Ella Bingham. (2019). Illustration of Data Agents network of Aalto University: Data Agents: How to put research data management into practice? (Version 1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3514961